سیستم کنترل کشش TCS یا ASR چیست ؟

سیستم کنترل کشش TCS یا ASR چیست ؟

سیستم کنترل کشش Traction Control System یا TCS چیست ؟

سیستم کنترل کشش (Traction Control System)  در هنگام بررسی های خودرو با عنوان  (TCS) نشان داده می شوند. وقتی خودرویی که دارای سیستم کنترل کشش است وارد جاده ای می شود که به طور فرض باران یا برفی آمده و حتی در جاده های شنی و خاکی است در هنگام قرار دادن پا و گاز دادن هر کدام از چرخ های این خودرو بر روی این گونه سطح ها قرار گیرد شوع به دور در جا یا هرز گردی یا بهتر بگیویم شروع به دریف زدن می کند.گرچه می تواند این اتفاق بسیار محدود و کم باشد یا خیلی با شدت بیشتر. خوب وقتی خودروی شما دچار هرز گردی شود بدلیل کاهش چسبندگی قبلی خودروی شما با سطح زمین امکان دارد که خودروی شما شروع به سر خوردن کند.که همگی شما می دانید با اندکی سر خوردن ماشین بلافاصه کنترل ان هم از دست می رود .

سیستم کنترل کشش TCS یا ASR چیست ؟

سامانه TCS به عنوان سامانه مکمل ABS حفظ پایداری و فرمان پذیری مناسب خودرو به هنگام شتاب گیری از حالت توقف یا در حال حرکت را به عهده دارد. همان طور که در هنگام ترمزگیری می باید از لغزش چرخ ها به علت کاهش پایداری خودرو جلوگیری به عمل آید، در هنگام شتاب گیری و افزایش سرعت نیز می باید از این لغزش جلوگیری کرد. این لغزش موجب می شود که مقداری از گشتاور موتور که می باید صرف رانش شود، صرف لغزش چرخ ها شود.این به این معنی است که این سیستم علاوه بر جلوگیری از لغزش در افزایش راندمان خودرو نیز نقش دارد.

سیستم کنترل کشش TCS یا ASR چیست ؟

هرزگشتن چرخهای متحرک در هنگام حرکت بر روی سطوح یخ زده از مشکلاتی است که بیشتر رانندگان آنرا تجربه کرده اند،در شکل زیر ، هرزگردی چرخ های جلوی خودرو که بر روی یخ قرار گرفته را می بینید.

سیستم کنترل کشش TCS یا ASR چیست ؟

با دیدن فیلم های زیر با خصوصیات سیستم کنترل کشش TCS بیشتر آشنا شوید


× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: