نحوه عملکرد سوییچ یا کلید سه کاره کولر

نحوه عملکرد سوییچ یا کلید سه کاره کولر

کلید سه کاره  چیست؟

این سوییچ که در اصل یک سنسور فشار است و به صورت زیر عمل میکند

enlightened فشای گاز کولر زیر ۲/۵ بار باشد سوییچ هیچ عملی از خود نشان نمی دهد و در این حالت فن ها در دور کند میچرخند و کمپرسور ازاد.

enlightenedفشار گاز بیش از ۲/۵ بار . در این حالت کلید کنتاکت میکند و پایه ۱ و۲را اتصال میدهد و برق به کلاچ کمپرسور ارسال شده و کمپرسور در گیر میشود ( کولر روشن)

enlightenedفشار گاز کولر بالای ۱۷ بار .👈 در این حالت فن ها دور تند میچرخند و کمپرسور هم درگیر( کولر روشن) به این صورت که با بالا رفتن فشار سوییچ پایه ۳ را به پایه ۴ وصل میکند که باعث میشود فن ها به دور  بروند 

enlightened​فشار گاز بالی ۲۳ بار. در این حالت فن ها در دور تند میچرخند و  ازاد . به این صورت که با افزایش فشار پایه یک سویچ از پایه دو جدا شده و برق بوبیین کلاچ  میشود.

× در پاسخ :
عبارت امنیتی را وارد نمایید: