تبلیغات
زامیاد Z24 دیزل

دستورالعمل عیب یابی سیستم برق و موتور نیسان وانت زامیاد دیزلایرادات موتور دیزل وانت نیسان، موتور دیزل روشن نمی شود، موتور دیزل در دماي سرد به خوبی استارت نمی خورد، اشکال در توان خروجی موتور دیزل وانت نیسان، صداي غیرعادي در موتور دیزل وانت نیسان، رنگ غیرعادي گاز اگزوز وانت نیسان، سیستم روغنکاري موتور دیزل مصرف روغن زیاد و فشار کم دارد، سیستم خنک کننده موتور دیزل داراي دماي غیرعادي و کمبود مایع است، خرابی سیستم توربوشارژر موتور دیزل نیسان، مشکل سیستم سوخت موتور دیزل، لرزش موتور دیزل در حالت دور آرام وانت نیسان، استارت کار نمی کند و صدا می کند، استارت کار می کند، اما موتور دیزل روشن نمی شود، موتور دیزل روشن نمی شود، اشکال سیستم استارت سریع باعث مشکل استارت است، موتور دیزل خاموش می شود، اما م یتوان دوباره آن را روشن کرد، دینام بدون خروجی کار می کند، شارژ کافی نیست، و مدار شارژ طولانی است، ظرفیت باتري کافی نیست، مشکل استارت وجود دارد، باتري زیاد تخلیه می شود، عیب یابی سیستم استارت وانت نیسان دیزل، عیب یابی سیستم توربوشارژر وانت نیسان دیزل، عیب یابی نشتی روغن توربوشارژر وانت نیسان دیزل، عیب یابی نشتی روغن در سر کمپرسور وانت نیسان دیزل، عیب یابی نشتی روغن در سر توربین وانت نیسان دیزل


عیب یابی ایرادات سوخت دود اگزوز صدای غیر عادی موتور استارت موتور دیزل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل