تبلیغات
زامیاد Z24

دفترچه عیب یابی وانت انژکتوری دوگانه سوز CNG با کیت گاز سوز غرب استیل MGHمشکلات تغییر وضعیت از حالت بنزین به گاز وانت نیسان زامیاد، مشکلات کارکرد در دور آرام گاز نیسان زامیاد، عیب یابی و ایرادات کارکرد گاز


کیت گاز سوز غرب استیل دفترچه ایرادات احتمالی گاز عیب یابی سیستم گاز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24