تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای آموزشی تعمیرات سیستم سوخت رسانی ; نقشه مدارهای الکتریکی ECU ، معرفی و محل حسگرها(سنسورها)،شرح عملکرد ، عیب یابی ،باز و بست مجموعه در نیسان پیکاپ Nissan Pickup


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش