تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای آموزشی تعمیرات موتور ; اندازه گیری مقدار کمپرس، پیاده کردن و جمع کردن،نقشه انفجاری،خلاصی سوپاپ،نحوه تایم کردن زنجیر بالا و پایین و در نیسان پیکاپ Nissan Pickup


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش