تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای آموزشی تعمیر گیربکس دستی(معمولی); نمای برشی مدل 4WD ، فشنگی موقعیت دنده، بازو بست، قطعات دنده ها،پوسته گیربکس،مجموع تعویض دنده در نیسان پیکاپ Nissan Pickup


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش