تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای آموزشی سیستم الکتریکی ; نقشه تمام مدارها،مدار تغذیه،فیوزها،استارت،باتری،دسته راهنما،نقشه مدار چراغ ها،برف پاک کن،سیستم صوتی ،دسته سیم ها،بخاری و کولر در نیسان پیکاپ


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش