تبلیغات
قشقایی SE

راهنمای آموزشی سیستم روغن کاری ; سیستم روغن کاری موتور، محل فیلتر و باز و بست، نمای انفجاری خنک کننده روغن، مقدار فشار و تمام مسیرها در نیسان قشقایی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش