تبلیغات
دنا

راهنمای آموزشی و فنی دنامحتوای این کتاب : معرفي خودرو، سيستم مولد قدرت و انتقال قدرت، سيستم تعليق ترمز و فرمان، معرفي شبكه مالتی پلکس، سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی، نقشه های الکتریکی، دستگاه عیب یاب


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش