تبلیغات
تندر 90 E2

راهنمای آموزش تخصصی سیستم ضدسرقت رنو (تندر90،مگان)محتوای این کتاب : واحد کنترل سیستم ضد سرقت الکترونیکی ،چراغ اخطار ایموبلایزر ،کنترل سیستم ایموبلایزر ،قفل فرمان ،ارتباط بین ECU موتور و واحد ایموبلایزر (نسل اول ،دوم و سوم ) ،کامپیوتر شیربرقی کددار موتور ،تعویض قطعات


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2