تبلیغات
سایپا 151

راهنمای بازديد و تنظيم فشار باد لاستيک و ساییدگی لاستيک پراید وانت 151مطالب این کتاب شامل: بازديد و تنظيمات فشار باد لاستيک، نشتي باد، سائيدگي لاستيک، بازديد رينگ و لاستيک، تابيدگي رينگ و لاستيک، پياده و سوار كردن چرخ و تعويض محل لاستيك ها میباشد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 151