تبلیغات
تندر 90 اتوماتیک

راهنمای تعمیرات اساسی گیربکس،جعبه ساعت،کلاچ،ترمز،دیفرانسیل،سلکتور دنده و بلوک هیدرولیک اتوماتیک DP2 تندر 90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش