تبلیغات
ساینا EX

راهنمای تعمیرات بدنه و تزئینات ساینا Saipa Sainaابزارهای عمومی، اطلاعات کلی، عیب یابی، ابعاد بدنه ساینا، پیاده و سوار کردن شیشه جلوی ساینا، چراغهای ساینا، صندلیها و کمربندهای ایمنی ساینا، سپر ساینا، تزئینات و اجزاء داخلی ساینا، متعلقات خارجی ساینا، ابعاد بدنه جهت اطلاع صافکاری ساینا، میزان گشتاور سفت کردن پیچهای بدنه و متعلقات ساینا


گشتاور پیچ ها صافکاری و تصادفات ابعاد بدنه باز و بست قطعات تعمیرات بدنه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX