تبلیغات
تندر 90

راهنمای تعمیرات بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک;مدارات،مسير هيدروليك حالت خلاص و دنده 1،2،3،4 و عقب ،باز وبست شير هيدروليكي EVM و EVS در خودروی تندر Tondar L90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5