تبلیغات
سورنتو 2018

راهنمای تعمیرات سیستم انتقال الکترونیکی محورها 4WD کیا سورنتوراهنمایی سیستم انتقال الکترونیکی ELECTRONIC SHIFT TRANSFER تغییر محور - جانمایی قطعات - مدارات الکتریکی - سیستم 4WD کیا سورنتو - سیستم AWD - مشخصات تمام اجزاها - عیب یابی - آموزش باز و بسته کردن متعلقات - تصاویر رنگی و با کیفیت


انتقال دیفرانسیل ها گیربکس 2wd 4wd 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس سورنتو 2018