زانتیا

راهنمای تعمیرات سیستم انتقال قدرت زانتیا (گیربکس ، دیفرانسیل ، کلاچ ، پلوس)میزان گشتاور و سفت کردن پیچ های گیربکس زانتیا، ابزارهای مخصوص باز و بسته کردن گیربکس زانتیا، جداسازی بلبرینگ و پوسته ی گیربکس زانتیا، بیرون آوردن شفت های ورودی و خروجی گیربکس زانتیا، باز و بست دیفرانسیل زانتیا، آموزش باز و بست کلاچ و سیم کلاچ زانتیا، راهنمای باز و بسته کردن پولوس زانتیا، سیم کلاچ چنگکی و شیار دار زانتیا، تعویض گردگیر پلوس زانتیا، تعویض بلبرینگ نگهدارنده پلوس زانتیا


گردگیر پلوس سیم کلاچ دیفرانسیل پوسته ی گیربکس  بلبرینگ باز و بست جعبه دنده گشتاور پیچ گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش