تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیرات سیستم اگزوز چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - جدول عیب یابی - مانیفولد اگزوز - لوله اگزوز متصل به مانیفولد اگزوز - کاتالیزور سه راهه - پیاده و سوار کردن انباره جلو و عقب


تیگو 5 چری انباره اگزوز کاتالیزور منیفولد دود اگزوز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش