تبلیغات
سوناتا YF 2011

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS هیوندای سوناتامطالب این کتاب شامل: بوستر ترمز، لنت، پدال ترمز، دیسک های ترمز جلو، سیلندر ترمز، دیسک ترمز عقب، ترمز دنده عقب، ترمز پارک، سنسور سرعت چرخ جلو و عقب، توزیع قدرت ترمز الکترونیک، سیستم الکترونیکی پایداری ESC ، سنسور رطوبت سنج، سنسور سرعت چرخ دنده میباشد.


سیلندر ترمز دیسک ترمز پدال ترمز بوستر ترمز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز سوناتا YF 2011