تبلیغات
پارس تندر

راهنمای تعمیرات سیستم رادیو و پخش; عیب یابی،کد ایمنی،تعویض قطعات ،پیکربندی ،تنظیمات،اتصلات ،خارج کردن CD از Changer در تندر Tondar L90


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پارس تندر