تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیرات سیستم روشنایی داخلی و بیرونی چری تیگو 5موقعیت چراغ ها - سیستم کنترل روشنایی - مدار برقی و نقشه های سیم کشی - مراحل خواندن کد خطا - بازدید اتصال بدنه - پیاده کردن،نصب،بازدید ( دسته چراغ / کلید تنظیم چراغ ها / چراغ جلو / چراغ عقب / چراغ روی درب صندوق / چراغ رانندگی در روز / چراغ مه شکن عقب / چراغ سقفی جلو / چراغ سقفی عقب / چراغ روی درب جلو / چراغ ترمز وسط / چراغ پلاک / چراغ صندوق عقب / فشنگی دنده عقب / کلید فلاشر )


دسته چراغ چری تیگو نقشه سیم کشی مدارات الکتریکی مه شکن چراغ سقف چراغ جلو و عقب روشنایی چراغ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش