زامیاد Z24

راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی نیسان جونیور کاربراتوری زامیادآموزش باز و بسته کردن باک بنزین وانت نیسان کاربراتوری جونیور، آموزش باز و بسته کردن لوله اگزوز جلو و عقب وانت نیسان کاربراتوری جونیور، پدال و سيم دريچه گاز وانت نیسان کاربراتوری جونیو، مكانيزم كنترل پمپ انژكتور موتور ديزل نیسان جونیور، سیستم سوخت رسانی


پمپ بنزین سیم گاز پدال لوله اگزوز باک بنزین باز و بسته کردن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24