تبلیغات
برلیانس V5

راهنمای تعمیرات سیستم ضدسرقت مجهز به استارت دکمه ای برلیانس Brilliance V5نحوه تعويض واحد كنترل ايموبيلايزر به صورت جداگانه - مدل تعریف نشده برلیانس Brilliance V5، نحوه تعويض واحد كنترل الكترونيكي موتور ECU - تعریف نشده برلیانس Brilliance V5، آموزش تعویض کلید هوشمند، نحوه تعويض واحد كنترل الكترونيكي PEPS –تعریف نشده، نحوه تعويض قفل فرمان الكتريكي- برای هردو مدل تعریف شده و تعریف نشده، چگونه تعیین می کنیم که سیستم ضد سرقت با موفقیت تعریف شده است؟، چگونه مشخص نماییم که آیا دکمه stand-by می تواند موتور را با موفقیت روشن کند؟


تعریف سیستم ضد سرقت قفل فرمان الکتریکی کلید هوشمند تعویض ای سی یو موتور ایموبلایزر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق برلیانس V5