تبلیغات
چانگان EADO

راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم انتقال قدرت اتوماتیک چانگان CS35 و EADOسیستم جعبه دنده اتوماتیک چانگان CS35 و EADO، کنترل تعویض دنده اتوماتیک چانگان CS35 و EADO، سو ییچ وضعیت خلاص چانگان CS35 و EADO، سنسور سرعت شفت خروجی چانگان CS35 و EADO، نمای انفجاری بخش بیرونی جعبه دنده چانگان CS35 و EADO، بررسی سطح و کیفیت روغن جعبه دنده چانگان CS35 و EADO، تست فشار روغن جعبه دنده چانگان CS35 و EADO، بررسی تست افت عملکرد تعویض دنده چانگان CS35 و EADO، بررسی سنسور دمای روغن چانگان CS35 و EADO، جدول عیب یابی و ایرادات گیربکس چانگان CS35 و EADO، عیب یابی علت وجود ضربه غیر عادی هنگام تعویض دنده ، در حین حرکت یا ایستاده چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب TCM چانگان CS35 و EADO، باز کردن و تعویض کاسه نمد دیفرانسیل چانگان CS35 و EADO، باز کردن کارتل روغن چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب مکانیزم تعویض دنده چانگان CS35 و EADO، دستور العمل عمومی تنظیم کابل تعویض دنده چانگان CS35 و EADO


تعویض دنده سنسور سرعت ایرادات جعبه دنده اتوماتیک کاسه نمد باز و بسته کردن قطعات روغن گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش