تبلیغات
تیبا

راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه تعلیق جلو و عقب تیبامحتوای این کتاب : مشخصات فني سيستم تعليق، راهنماي عيب يابي سيستم تعليق، راهنماي عيب يابي رينگ و لاستیک، سایش غیر عادی لاستیک ،تنظیم چرخ های جلو ،بازدید زاویه تواین(TOE.IN) ،بازدید کمبر و کستر ،مجموعه کمک فنر ،پیاده کردن مجموعه کمک فنر ،طبق پایین ،پیاده کردن طبق پایین ،میل موج گیر جلو ،نصب و پیاده کردن میل موج گیر و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش