تبلیغات
چانگان EADO

راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیتسم انتقال قدرت دستی چانگان CS35 و EADOهواگیری سیستم کلاچ چانگان CS35 و EADO، عیب یابی لغزش کلاچ چانگان CS35 و EADO، عیب یابی صدای اضافی و لرزش کلاچ چانگان CS35 و EADO، عیب یابی گیر کردن کلاچ چانگان CS35 و EADO، عیب یابی نوسان داشتن پدال کلاچ چانگان CS35 و EADO، عیب یابی سخت بودن تعویض دنده چانگان CS35 و EADO، توضیحات و تشریح عملکرد سیستم کلاچ چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب مجموعه صفحه کلاچ و مجموعه دیسک کلاچ چانگان CS35 و EADO، نقشه ساختار جعبه دنده چانگان CS35 و EADO، اجزا و قطعات مکانیزم تعویض دنده چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب کلید چراغ دنده عقب چانگان CS35 و EADO، مجموعه کابل های کنترل تعویض دنده چانگان CS35 و EADO، نقشه شماتیک پلوس چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب مجموعه مفصل سه شاخه پلوس و گردگیر لاستیکی چانگان CS35 و EADO، باز کردن و نصب مفصل سرعت ثابت خارجی و گردگیر لاستیکی چانگان CS35 و EADO


دیفرانسیل پلوس سیستم نیروی محرکه مکانیزم تعویض دنده خارجی جعبه دنده دستی  کلاچ گیربکس دستی  اطلاعات عمومی کلاچ جعبه دنده دستی،کلاچ  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش