تبلیغات
هایما S7

راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم هوای ورودی و سوخت رسانی هایما S7 (جلد 1)محتوای این کتاب : پياده سازی و نصب سيستم هوای ورودی - پياده سازی و نصب پدال گاز - سيستم سوخت رسانی - باز و بست لوله هاي سوخت - پياده سازی و نصب باک - بررسی فشار لوله سوخت - پياده سازی و نصب مجموعه پمپ بنزين و درجه داخل باک - باز و بست کنيستر - باز و بست لوله هاي بخارات کنيستر - باز و بست يونيت موتور - باز و بست اآسيژن سنسوراول و دوم - باز و بست سنسور دور موتور - باز و بست سنسور ناك ( ضربه) - باز و بست سنسور TMAP - بازو بست انژکتور - پياده سازی و نصب سيستم خروجی دود


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش