تبلیغات
زانتیا

راهنمای تعمیرات پلوس زانتیامعرفی پلوس ها، انواع گردگیرهای پلوس، تعویض گردگیر، موقعیت گردگیرهای پلوس، گردگیر سمت گیربکس، سوار کردن گردگیر، آموزش نصب گردگیر، گردگیر سمت چرخ ها، تعویض بلبرینگ نگهدارنده پلوس، آموزش نصب بستها


بستها بلبرینگ نگهدارنده پلوس انواع گردگیر باز و بست تعویض گردگیر پلوس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش