تبلیغات
زانتیا

راهنمای تعمیرات کلاچ زانتیاکلاچ نوع فشاری، کلاچ نوع کششی، کنترل ها و تنظیمات کلاچ، آموزش باز و بست سیم کلاچ زانتیا، مشخصات پلوسها، باز و بست پلوسها، اصول عماکرد سیم کلاچ از نوع ساچمه دار با سیستم تنظیم کننده اتوماتیک، اصول عماکرد سیم کلاچ از نوع چنگکی با سیستم تنظیم کننده اتوماتیک، اصول عماکرد سیم کلاچ از نوع شیار دار با سیستم تنظیم کننده اتوماتیک


کلاچ ساچمه دار کلاچ چنگکی کلاچ کششی کلاچ فشاری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش