جک J3 هاچ بک

راهنمای تعمیرات کولر جک J3اقدامات احتیاطی سیستم تهویه مطبوع جک J3، ابزارهای مورد نیاز برای باز کردن سیستم تهویه مطبوع کولر جک J3، عملیات پاک کردن سیستم تهویه مطبوع کولر جک J3، پر کردن خنک کننده کولر، دیاگرام و شماتیک نحوه ی کارکرد سیستم تهویه مطبوع کولر جک J3، نمایش تصویری صفحه کنترل تهویه کننده هوا، .عملکرد کاربردی دکمه ها، دیاگرام ابتدایی از مدار کنترل به همراه نمایش کدهای آن، .اسامی قطعات اصلی اواپراتور و دمنده، .حسگر دما تبخیر کننده، .مقاومت تنظیم کننده سرعت فن کولر، .موتور دریچه هوای داخل/خارج، محل قرار گرفتن فن خنک کننده، دیاگرام مدار سیستم کولر جک J3، دیاگرام ترمینال ها و مدار کولر، فیلتر تهویه کننده هوای کولر جک J3، زمان تعویض فیلتر کابین جک J3، مشخصات پر کردن روغن خنک کننده کولر جک J3، جدول مشخصات گاز و روغن کمپرسور کولر جک J3


عیب یابی سیستم کولر روغن کمپرسور فیلتر کابین رادیات کولر فن کولر اوپراتور کمپرسور نقشه مدارات کولر باز کردن کولر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش