تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیرات کولر و بخاری چری تیگو 5راهنمای تعمیرات تهویه مطبوع دستی و اتوماتیک چری تیگو Chery Tiggo 5 - نقشه انفجاری از سیستم تهویه مطبوع و اجزا سیستم - راهنمای سیستم برقی به همراه نقشه های الکتریکی و دسته سیم - عیب یابی و تست - عملکرد سیستم تهویه مطبوع - مراحل خواندن کد خطا - بررسی اتصال بدنه - جدول کدهای خطا - بررسی صدای کمپرسور کولر - بررسی نشتی گاز کولر - وکیوم کردن گاز کولر - شارژ گاز کولر - وکیوم کردن روغن از مدار - شارژ روغن کمپرسور - پنل کنترل کولر - اواپراتور - موتوور فن بخاری - مقاومت موتور فن بخاری - موتور دریچه گردش هوای داخل/ خارج - موتور تنظیم دریچه ها - موتور دریچه اختلاط هوای سرد و گرم - مجموعه اواپراتور - لوله فشار پایین کولر - لوله فشار بالای کولر - کمپرسور کولر - مجموعه کندانسور - موتور دریچه اختلاط هوای سرد و گرم (سمت چپ) - سنسور دمای اتاق - سنسور دمای بیرون - سنسور دمای رادیاتور بخاری


Tiggo Chery تیگو 5 کمپرسور اواپراتور بخاری کولر تهویه مطبوع 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش