تبلیغات
زانتیا

راهنمای تعمیرات گیربکس زانتیا(بخش 2)میزان گشتاور سفت کردن پیچ های گیربکس زانتیا، نصب قطعات گیربکس، ابزار مخصوص باز و بسته کردن گیربکس زانتیا، جداسازی و نصب راهنمای بلبرینگ، آموزش جداسازی پوسته گیربکس زانتیا، آموزش بیرون آوردن شفت های ورودی و خروجی زانتیا، آموزش باز کردن اجزا مجموعه پوسته کلاچ زانتیا، کنترل و تنظیم بلبرینگ های شفت ورودی زانتیا، باز و بست دیفرانسیل زانتیا


پوسته کلاچ شفت های ورودی و خروجی پوسته گیربکس بلبرینگ باز و بست نصب قطعات گشتاور پیچ ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5