تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر ایربگ چری تیگو 5مشخصات و عملکرد سیستم ایربگ/کیسه هوای ایمنی - عیب یابی و تست - جدول پایه های کنترل یونیت ایربگ - نقشه سیم کشی و مدارات الکتریکی ایربگ - مراحل خواندن کدخطا - عیبیابی خطاهای غیردایمی - بررسی اتصال بدنه - لیست کدهای خطای سیستم ایربگ - نحوه باز و بست و نصب ایربگ چری تیگو 5 - کابل حلزونی - ایربگ سرنشین جلو - بازدید روی خودرو - کنترل یونیت ایربگ


کنترل یونیت ایربگ Tiggo 5 تیگو 5 چری کیسه هوای ایمنی ایربگ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش