تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر ترمز دستی چری تیگو 5توضیحات و نقشه انفجاری از اجزا سیستم ترمز دستی - نقشه های الکتریکی و مدارات برقی - تست و عیب یابی - تنظیم - پیاده کردن و نصب ( سویچ ترمز دستی / اهرم ترمزدستی / کابل / طبق ترمز عقب ) - مجموعه طبق ترمزدستی چپ و راست


اهرم دستی کابل سوییچ ترمز دستی Tiggo 5 تیگو 5 چری ترمز دستی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات ترمز تیگو 5 جدید