تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم اکسل چری تیگو 5توضیحات - مشخصات با استفاده از نقشه های انفجاری - جدول عیب یابی - مجموعه توپی جلو - سگدست - تقویت رام جلو - مجموعه رام زیر موتور - بلبرینگ توپی چرخ عقب - مجموعه رام عقب


تیگو 5 تعلیق چری اکسل جلو و عقب رام اکسل 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش