تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم ایموبلایزر چری تیگو 5توضیحات - عملکرد - مدار برقی سیستم ایموبلایزر - لیست ترمینالهای مدول کنترل ضد سرقت - عیب یابی و تست - جدول عیب یابی - معرفی سویچ ( راهنمای تعریف سوییچ چری تیگو 5 ) - بازدید اتصال بدنه - کنترل یونیت ایموبلایزر - Immobilizer - پیاده و سوار کردن سیستم ضد سرقت - جانمایی یونیت ها و قطعات سیستم ضد سرقت Immoblizer


تیگو 5 چری ایموبلایزر نقشه مدار مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش