تبلیغات
کراس H30

راهنمای تعمیر سیستم تعلیق جلو دانگ فنگ H30 کراسمحتوای این کتاب : تشريح پلوس، مجموعه پلوس چپ و راست گيربكس، مجموعه پلوس چپ و راست گيربكس اتوماتيك، گشتاور بستن، باز و بست پلوس گیربکس معمولی و اتوماتیک، تعميرات محور پلوس، باز و بست بلبرينگ محور پلوس، باز و بست بستن توپي محور پلوس، باز كردن قفسه توپي محور پلوس، تشريح چرخ، محدوده سايش چرخ، اكسل جلو، سايش سريع قسمت مركزي تاج، سايش دندانه اره اي شانه


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق کراس H30