تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای تعمیر سیستم تعلیق پیکاپ ریچچگونه جلوبندی پیکاپ ریچ را باز کنیم ؟ - فصل اول/اکسل و سیستم تعلیق جلو ( ابزارهاي مخصوص - سيستم تعليق و اكسل جلو - بلبرینگ چرخ جلو - میزان فرمان - میله محرک - اكسل جلو - سگدست - سیستم تعلیق جلو - كمك فنر - میله پیچشی - ميل تعادل - اتصال بالايي - ميله كششي - اتصال پاييني - اتصال سیبکی بالايي و پاييني - اطلاعات فنی ) - فصل دوم/اکسل و سیستم تعلیق عقب ( بررسی قطعات خودرو - قطعات اکسل و سیستم تعلیق عقب - بلبرینگ چرخ عقب - مجموعه اکسل عقب - نصب مدل های 4WD , 2WD بدون ترمز ABS - نصب مدل 4WD دارای ترمز ABS - فنر تخت - اطلاعات فنی - تنظیم و بررسی )


پیکاپ ریچ چرخ ها تعلیق اکسل جلوبندی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش