تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم صوتی چری تیگو 5توضیحات - مدار برقی و نقشه های سیم کشی سیستم صوتی - پایه های سیستم صوتی - پیاده و سوار کردن - باز و بست ( آنتن / بلندگوهای جلو و عقب / پورت چندمنظوره / پنل کنترل سیستم صوتی / کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان )


تیگو 5 چری پنل کنترل پورت چندمنظوره بلندگو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش