تبلیغات
نیو پیکاپ

راهنمای تعمیر سیستم فرمان پیکاپ ریچمعرفی و مشخصات سیستم فرمان - بررسی و تنظیم تسمه ها - بررسی سطح روغن - بررسی نشتی روغن - هواگیری سیستم هیدرولیک - بررسی نیروی چرخش فرمان - بررسی میزان لقی چرخش فرمان - بررسی موقعیت خنثی فرمان - بررسی زاویه چرخش چرخ جلو - بررسی سیستم هیدرولیک - چرخ و میل فرمان عمودی - چرخ فرمان - میل فرمان عمودی - باز کردن و نصب قطعات چرخ و میل فرمان عمودی - سیستم فرمان هیدرولیک (مدل ZD27B) - شرح سیستم فرمان هیدرولیک - جعبه فرمان هیدرولیک - باز کردن جعبه فرمان هیدرولیک (مدل ZDZ_7) - باز کردن قطعات پمپ روغن فرمان هیدرولیک - اتصال فرمان - اطلاعات فنی و تعمیراتی (SDS) - تنظیم کردن


پیکاپ ریچ هیدرولیک جعبه فرمان تعلیق فرمان 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش