تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر سیستم کلاچ چری تیگو 5توضیحات - مشخصات - تست و عیب یابی - بازدید و تنظیمات - تعمیرات روی خودرو - سویچ پدال کلاچ - پدال کلاچ - پمپ اصلی کلاچ (پمپ بالا) - پمپ کلاچ پایین - هواگیری پمپ کلاچ - دیسک و صفحه کلاچ - سیستم کلاچ هیدرولیکی


تیگو 5 چری دیسک و صفحه هواگیری کلاچ پمپ کلاچ کلاچ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش