تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

کوییک ST

راهنمای تعمیر صفحه کیلومتر یا آمپر سایپا کوییکنمای کلی صفحه کيلومترشمار - چراغ هاي جلو آمپر - مشخصات ظاهری LCD صفحه کیلومتر - جدول مقادير استاندارد نشانگر سرعت - بررسي عملکرد نشانگر سرعت سنج - جدول مقادير استاندارد نشانگر بنزین - جدول مقادير استاندارد نشانگر دمای مایع خنک کاری - نقشه الکتریکی صفحه کیلومتر - راهنماي عيب يابي صفحه کیلومتر شمار ( دور سنج كار نمي كند - سرعت سنج صحيح كار نمي كند - چراغ هشدار دهنده کم بودن بنزین روشن نمی شود - نشانگر دماي آب كار نمي كند - چراغ هشدار دهنده دمای آب روشن نمی شود - چراغ هشدار دهنده فشار روغن روشن نمی شود - چراغ هشدار دهنده کم بودن روغن ترمز روشن نمی شود - چراغ هشدار دهنده باز بودن درب ها روشن نمی شود - چراغ های راهنما کار نمی کند - فلاشر خیلی تند یا کند چشمک می زند - چراغ های ترمز روشن نمی شود و ... )


سایپا کوئیک پشت آمپر صفحه کیلومتر شمار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کوییک ST