تبلیغات
چانگان EADO

راهنمای تعمیر موتور چانگان ایدو EADOمشخصات قطعات موتور چانگان ایدو EADO ، توضیحات و تشریح عملکرد نمای انفجاری قطعات چانگان ایدو EADO ، چرخ دنده تایمینگ چانگان ایدو EADO ، سرسیلندر چانگان ایدو EADO ، مکانیزم سوپاپ ها چانگان ایدو EADO ، محفظه میل لنگ چانگان ایدو EADO ، دستورالعمل عمومی بررسی فشار کمپرس سیلندر چانگان ایدو EADO ، بررسی پولی تسمه میل لنگ و پولی تسمه های مرتبط چانگان ایدو EADO ، بررسی لقی محوری میل سوپاپ چانگان ایدو EADO ، باز کردن و نصب چانگان ایدو EADO ، میل سوپاپ و اسبک هیدرولیکی چانگان ایدو EADO ، باز کردن و نصب میل سوپاپ و اسبک هیدرولیکی چانگان ایدو EADO ، پیستون، رینگ پیستون، شاتون و سیلندر چانگان ایدو EADO ، یاتاقان ثابت، میل لنگ و بلوک سیلندر چانگان ایدو EADO ، باز کردن و نصب سرسیلندر چانگان ایدو EADO ، چرخ دنده تسمه سفت کن چانگان ایدو EADO ، آموزش باز کردن و تعویض تسمه تایم چانگان ایدو EADO ، بررسی فشار روغن موتور چانگان ایدو EADO ، عیب یابی روشن بودن مداوم چراغ هشدار فشار روغن موتور چانگان ایدو EADO ، باز کردن و نصب صافی پمپ روغن و کارتل چانگان ایدو EADO ، آموزش باز و بسته کردن ترموستات چانگان ایدو EADO ، آموزش باز و بسته کردن فن رادیاتور چانگان ایدو EADO


میل سوپاپ میل لنگ تسمه تایم شاتون رینگ و پیستون سرسیلندر روغن موتور و فیلتر سیستم روانکاری موتور سیستم مایع خنک کننده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات موتور چانگان EADO