تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر موتور چری تیگو 5موتور مکانیکی L1/6و L1/8 - موتور مکانیکی L2/0 - موتور مکانیکی L2/4 - اطلاعات عمومی - عیبیابی و آزمایش - عیبیابی عملکردی موتور - عیب یابی مکانیکی موتور - تست تراکم فشار سیلندر - تست واشر سرسیلندر - سرویس بر روی وسیله نقلیه - الحاقات تسمه محرک - باز کردن و نصب مجدد : پوشش سرسیلندر - میل بادامک - سرسیلندر - کاسه نمد میل لنگ جلو - کاسه نمد میل لنگ عقب - پایه های موتور - مونتاژ موتور - تسمه تایمینگ موتور - منیفولد خروجی - منیفولد ورودی - پولی زنجیر - فیلتر روغن - مخزن روغن - پمپ روغن - صافی روغن - تعمیر واحد موتور - بدنه موتور - پیستون ها - شاتون ها - میل لنگ - تعمیر واحد سرسیلندر - سوپاپ و میل سوپاپ - فنرهای سوپاپ


موتور  مکانیکی تعمیرات و آموزش چری تیگو5 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش