تبلیغات
زانتیا

راهنمای تعمیر کولر(تهویه مطبوع) زانتیامدار سيستم تهويه مطبوع زانتیا، قطعات و اجزا مدار سيستم تهويه مطبوع زانتیا، ابزار مخصوص، توصيه هاي ايمني هنگام سرويس مدار تهويه مطبوع زانتیا، بازديد و تنظيمات لقي كلاچ كمپرسور کولر زانتیا، باز كردن و بستن رابط هاي فشاري -ضربه ا ي کولر زانتیا، پياده و سوار كردن فيلتر گرد و غبار کولر زانتیا، آموزش باز و بست صفحه متحرك كلاچ كمپرسور کولر زانتیا، آموزش باز و بست پولي و كلاچ كمپرسور کولر زانتیا، آموزش باز و بست كاسه نمد شفت كمپرسور زانتیا،آموزش باز و بست مجموعه بخاري زانتیا، كندانسور – كپسول رسيور، بخاري و لوله هاي آ ب زانتیا، معرفي قطعات بخاري، دسته سيمهاي بخاري و سيستم تهويه مطبوع زانتیا، مجموعه كليدهاي سيستم تهويه مطبوع زانتیا، رگلاتور و سنسورهاي سيستم تهويه مطبوع زانتیا، اواپراتور و شير فشارشكن سيستم تهويه مطبوع زانتیا، مسير خروجي هوا، دريچه هاي خروجي هو ای کولر زانتیا


رگلاتور کولر  دسته سيمهاي بخاري و سيستم تهويه مطبوع كندانسور  كاسه نمد شفت كمپرسور  پولي کمپرسور  فيلتر گرد و غبار کولر كلاچ كمپرسور مدار تهويه مطبوع 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا