تبلیغات
آریو S300

راهنمای تعمیر کولر (تهویه مطبوع) آریو S300محتوای این کتاب : جدول میزان مایع خنک کننده ،ساختار سیستم تهویه مطبوع ،دیاگرام شماتیک سیستم ،دستورالعمل سیستم ،اواپراتور و مجموعه فن سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی ،معرفی اجزاء سیستم تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک ،بررسی سیستم تهویه مطبوع ،تخلیه سیستم تهویه مطبوع ،پر کردن ماده خنک کننده ،جدول فشار و دما ،باز کردن و نصب سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی و اتوماتیک ،عیب یابی


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق آریو S300