تیگو 5 جدید

راهنمای تعمیر گیربکس اتوماتیک CVT چری تیگو 5ویژگیهای گیربکس CVTنوع QR019CHA - عملکرد - کنترل یونیت گیربکس TCU - مشخصات - تجهیزات جانبی گیربکس - مکانیزم تعویض دنده گیربکس - مدار برقی و الکتریکی گیربکس - لیست پینهای کنترل یونیت گیربکس - جدول عیب یابی - عیبیابی کدهای خطای متناوب - بازدید اتصال بدنه ها - لیست کدهای خطا گیربکس CVT - تعویض روغن گیربکس - تخلیه کردن روغن - پر کردن روغن - پیاده و سوارکردن کاسه نمدهای دیفرانسیل - پیاده و سوارکردن سنسور سرعت ورودی و خروجی - پیاده و سوارکردن سنسور سرعت توربین - پیاده و سوارکردن سنسور فشار روغن ورودی و خروجی - سنسور موقعیت دنده روی گیربکس - پیاده و سوارکردن درپوش مجموعه شیربرقی - پیاده و سوارکردن مجموعه شیربرقی - مکانیزم تعویض دنده - کابل تعویض دنده - پیاده و سوار کردن مجموعه گیربکس اتوماتیک CVT تیگو 5 - سویچ حالت دستی گیربکس - سنسور دمای روغن گیربکس - شیر سولنوئیدی کنترل فشار تورک کانورتر - شیر سولنوئیدی قفل دنده - سویچ حالت رانندگی در زمستان - نقشه های الکتریکی گیربکس


تیگو 5 چری TCU CVT اتوماتیک گیربکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش