کراس H30

راهنمای تعمیر گیربکس دستی MA5 دانگ فنگ H30 کراس و S30محتوای این کتاب : بازکردن گیربکس، اجزا دیفرانسیل، کشویی ها و توپی دنده، مکانیزم خود قفل شونده و درون قفل شونده، جدا کردن اجزا شفت خروجی و ماهک، چگونگی انتقال قدرت در گیربکس MA5 ،سیستم کلاچ


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش