تبلیغات
زانتیا

راهنمای تنظیم تایم موتور XU7 JP4 L4 (موتور زانتیا)تنظیم تایم موتور ۱۶ سوپاپ زانتیا، آموزش مونتاژ تسمه تایم زانتیا،آموزش بستن دنده تایم زانتیا، بلبرینگ تسمه سفت کن زانتیا


بلبرینگ تسمه سفت کن تایم دنده تسمه تام 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش