تبلیغات
تندر 90 E2

راهنمای جعبه فیوز و رله باکس تندر L90محتوای این کتاب :‌ معرفی کنترل یونیت داخل اتاق UCH ،جعبه فیوزهای داخل موتور تندر 90 ،رله های داخل جعبه فیوز موتور ،جعبه فیوز داخل اتاق


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش